Päivi Aaltio

Arkkitehti / Arktio

Tietoja

Olen Päivi Aaltio, arkkitehti SAFA. Opiskelin arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa vuodesta 2006, sivuaineenani oli Akateeminen yrittäjätutkinto. Sitä ennen opiskelin alaa Ranskassa L'école d'architecture de Marseille-Luminyssa. Teen omia töitäni osuuskunnan kautta. Lisäksi olen töissä myös arkkitehtitoimistossa jo yhdeksättä vuotta.

Olen "arkitehti": olen kiinnostunut ennen kaikkea arkisesta, toiminnallisesta arkkitehtuurista ja tekniikasta. Olen siis arkkitehtinä käytännönläheinen, kirvesmiehen tytär joka haluaa ymmärtää miten rakennetaan. Mielestäni se on ensisijaisen tärkeää jotta voidaan tehdä paitsi toimivia, myös kauniita tiloja. Ekologisuus on ammatissamme nykypäivän arkea. Ihmisenä olen tarkka, täsmällinen ja luotettava.
Arkkitehdin tehtävänä on toimia tulkkina asiakkaan toiveille ja tarpeille. Tämä voi onnistua vain silloin, kun asiakas luottaa arkkitehdin ammattitaitoon suunnittelijana, ei vain piirtäjänä. Olen ennen kaikkea kiinnostunut asuntoarkkitehtuurista, vaikka kaikenlainen suunnittelutyö on mielekästä. Diplomityöni toi mukanaan paljon erilaisten konttirakennusten suunnittelua. Kokemusta minulla on myös muun muassa seuraavista suunnittelutöistä: Suomen Pankki, kesämökkejä, hotelleja, omakotitaloja päiväkoti, asuntoloita, lukioita, sairaaloita, ostoskeskuksia, jne.

Toimin Helsingissä, mutta projekteja voidaan toteuttaa ympäri maan.

Tarkemmat tiedot projekteista:

toimisto@arktio.fi
+358 50 4676 773

www.arktio.fi/